tafelspelen bundel

 

Deze tekstbundels kunt u bestellen voor € 10,- per editie (excl. 3,50 verzendkosten) via info@kunstkeetfestival.nl o.v.v. aantal bundels + naam en adres.

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer: NL20 RABO 0108598373 t.n.v. St. Kunstkeetfestival o.v.v. aantal bundels en naam, wordt uw bestelling binnen 5 werkdagen toegestuurd.

Programma 2014-2018: Middeleeuws kluchttheater

 

In de periode 2014-2018 richt de Stichting KunstKeetFestival zich op het ontsluiten en opnieuw opvoeren van eeuwenoude kluchten en tafelspelen die handelen over de Strijd om de broek. Halverwege de 16e eeuw werden tijdens bijzondere gelegenheden tafelspelen opgevoerd voor een tafelend gezelschap. Men kreeg geen genoeg van bedrogen echtgenoten en huwelijksgeweld tussen man en vrouw: De strijd om de broek.

 

De theatermakers van de St. KunstKeetFestival zien het als een grote uitdaging om de soms moeilijk te begrijpen teksten van de kluchten en Tafelspelen door improvisatie en bewegingstheater toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek! Zij gaan daarbij uit van de oorspronkelijke teksten. Daarbij streven zij er naar om te spelen zoals er hoogstwaarschijnlijk ook in de Middeleeuwen werd gespeeld voor zover bronnen daarover duidelijkheid verschaffen. De meeste van de Tafelspelen duren slechts 10 tot 20 min.

 

dronken man

 

Evident voor het zestiende-eeuwse publiek was de norm dat de man de baas was over de vrouw. In de wereld van de kluchten wordt de omkering getoond. De personages handelen afwijkend van normen op allerlei gebied. Zo worden mannen van wie de vrouw de broek aanheeft afgeschilderd als hennentaster, een gesneden haan of kapoen, die niets meer klaarspeelt en daarom bedrogen wordt! Vrouwen worden afgeschilderd als listige wezens die niet te vertrouwen zijn…

 

Zondag 4 maart 2018 vond de première plaats van de nieuwste en zesde productie van de Stichting KunstKeetFestival De Blotevoetenbroeders. (Oorspronkelijke titel De Bervoete Bruers uit 1559) Die middag vond ook de boekpresentatie plaats van de publicatie van De Blotevoetenbroeders. Een samenwerkingsproject tussen de St KKF en de afdeling Nederlandse Taal en Letterkunde van de Radboud Universiteit. In deze klucht draait het niet om de Strijd om de broek. De rederijkers die deze klucht in 1559 opvoerden in Brussel toonden zich zeer begaan met de grote armoede die er onder de bevolking heerste. Op een subtiele manier leverden ze kritiek op monniken die er vooral op uit waren hun eigen maag te vullen…

 

Te boeken Tafelspelen en kluchten

Correspondentieadres: Stichting KunstKeetFestival p/a Ooysebandijk 26, 6576 JE Ooy

Telefoon: 06-29222014 | Mail: info@kunstkeetfestival.nl